Dịch VụDịch Vụ Kế Toán

Nghề kế toán doanh nghiệp là gì? Các yêu cầu của kế toán doanh nghiệp

Nghề kế toán doanh nghiệp là gì? Đây là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Vị trí kế toán doanh nghiệp sẽ đảm nhận những vấn đề liên quan đến tài chính – giấy tờ. Cụ thể hơn đó là sẽ xử lý những công việc như lập báo cáo tài chính và giải trình những báo cáo đó. Ngoài ra còn phải giải quyết các vấn đề về thuế, mã số thuế công ty, lập các bảng dự trù tài chính thu – chi…

Theo điều 5 Luật kế toán 2015, yêu cầu của kế toán doanh nghiệp gồm:

  • Phải phản ánh đầy đủ và chi tiết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính kịp thời  đúng thời gian quy định thông tin, số liệu kế toán
  • Phản ánh rõ ràng, dễ hiểu và chính xác thông tin, số liệu kế toán.
  • Phản ánh một cách trung thực, khách quan hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế, tài chính.
  • Các thông tin và số liệu kế toán cần được phản ánh liên tục từ khi bắt đầu phát sinh cho đến khi đơn vị doanh nghiệp kết thúc hoạt động. Số liệu kế toán của kỳ này phải kế tiếp số liệu kế toán của kỳ trước. Phân loại, sắp xếp thông tin, số liệu kế toán theo trình tự, có hệ thống và có thể so sánh, kiểm chứng được.

CÔNG TY TNHH GREEN MAISON (GMS CONSULTING)

  • Địa chỉ: 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • Websitegms.com.vn
  • SĐT: 0909 23 4545
  • Mail: kinhdoanh@gms.com.vn
0/5 (0 Reviews)
Back to top button